ผู้สมัครเลือกตั้ง สโมสรนิสิต คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2564 วิทยาเขตพัทลุง

หมายเลข ชื่อพรรค/กลุ่ม

1

โลโก้พรรค

กลุ่มพลังเทคโนพัฒนา

รายชื่อตำแหน่งต่างๆ : เปิดดูไฟล์