ผู้สมัครเลือกตั้ง องค์การนิสิต ปีการศึกษา 2564 วิทยาเขตพัทลุง

หมายเลข ชื่อพรรค/กลุ่ม

1

โลโก้พรรค

พรรคมวลนิสิต

รายชื่อตำแหน่งต่างๆ : เปิดดูไฟล์

2

โลโก้พรรค

พรรคอนาคตนิสิต

รายชื่อตำแหน่งต่างๆ : เปิดดูไฟล์