ข่าวประกาศ


(วิทยาเขตพัทลุง) เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564
(วิทยาเขตพัทลุง) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
(วิทยาเขตพัทลุง) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
(วิทยาเขตพัทลุง) เรื่อง วิธีการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง วัน เวลา และสถานที่แนะนำตัวและปราศรัยนโยบายวัน และเวลาเลือกตั้ง และการประกาศผลการเลือกตั้ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
(วิทยาเขตพัทลุง) เรื่อง หมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Login เข้าสู่ระบบการเลือกตั้ง

ปฏิทินการเลือกตั้ง