หน้าแรก | สำนักคอมพิวเตอร์
TSU LINK : มหาวิทยาลัยทักษิณ | วิทยาเขตพัทลุง | ระบบสารสนเทศ

การจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์

Knowledge Management System Computer Center

Knowledge

 
Search
# Knowledge Topic
1 รายงานผลการเข้ารับฝึกอบรม หลักสูตร "ครบเครื่องสร้าง eBook, ePub แสดงผลในทุกอุปกรณ์มืออาชีพ" สำนักคอมพิวเตอร์ เจนจิรา วิศพันธ์ 13/09/2559 เปิดอ่านแล้ว 54 คน
2 TSU-PT-Science-Present เครือข่ายความร่วมมือ สำนักคอมพิวเตอร์ เจนจิรา วิศพันธ์ 13/09/2559 เปิดอ่านแล้ว 37 คน
3 การรักษาความปลอดภัยข้อมูลขั้นพื้นฐาน(Basic Security for Users) สำนักคอมพิวเตอร์ เจนจิรา วิศพันธ์ 13/09/2559 เปิดอ่านแล้ว 45 คน
4 ถอดเกร็ดการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์ เจนจิรา วิศพันธ์ 13/09/2559 เปิดอ่านแล้ว 55 คน
5 คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ เจนจิรา วิศพันธ์ 20/07/2560 เปิดอ่านแล้ว 29 คน
6 คู่มือการใช้งานระบบเว็บไซต์ TSUCMS สำนักคอมพิวเตอร์ เจนจิรา วิศพันธ์ 18/08/2560 เปิดอ่านแล้ว 19 คน
7 13 ข้อต้องรู้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวดับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 สำนักคอมพิวเตอร์ เจนจิรา วิศพันธ์ 19/08/2560 เปิดอ่านแล้ว 15 คน