หน้าแรก | สำนักคอมพิวเตอร์
TSU LINK : มหาวิทยาลัยทักษิณ | วิทยาเขตพัทลุง | ระบบสารสนเทศ

การจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์

Knowledge Management System Computer Center

Knowledge

 
Search
# Knowledge Topic
1 รายงานผลการเข้ารับฝึกอบรม หลักสูตร "ครบเครื่องสร้าง eBook, ePub แสดงผลในทุกอุปกรณ์มืออาชีพ" สำนักคอมพิวเตอร์ เจนจิรา วิศพันธ์ 13/09/2559 เปิดอ่านแล้ว 59 คน
2 TSU-PT-Science-Present เครือข่ายความร่วมมือ สำนักคอมพิวเตอร์ เจนจิรา วิศพันธ์ 13/09/2559 เปิดอ่านแล้ว 42 คน
3 การรักษาความปลอดภัยข้อมูลขั้นพื้นฐาน(Basic Security for Users) สำนักคอมพิวเตอร์ เจนจิรา วิศพันธ์ 13/09/2559 เปิดอ่านแล้ว 52 คน
4 ถอดเกร็ดการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์ เจนจิรา วิศพันธ์ 13/09/2559 เปิดอ่านแล้ว 63 คน
5 คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ เจนจิรา วิศพันธ์ 20/07/2560 เปิดอ่านแล้ว 37 คน
6 คู่มือการใช้งานระบบเว็บไซต์ TSUCMS สำนักคอมพิวเตอร์ เจนจิรา วิศพันธ์ 18/08/2560 เปิดอ่านแล้ว 37 คน
7 13 ข้อต้องรู้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวดับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 สำนักคอมพิวเตอร์ เจนจิรา วิศพันธ์ 19/08/2560 เปิดอ่านแล้ว 21 คน
8 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2558-2561 สำนักคอมพิวเตอร์ เจนจิรา วิศพันธ์ 19/03/2561 เปิดอ่านแล้ว 5 คน
9 การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน : เสถียร คามีศักดิ์ บุคลากรเชี่ยวชาญ สำนักคอมพิวเตอร์ เจนจิรา วิศพันธ์ 23/03/2561 เปิดอ่านแล้ว 5 คน
10 ICT สัญจร#1 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง-3 MAY 2018 สำนักคอมพิวเตอร์ เจนจิรา วิศพันธ์ 04/05/2561 เปิดอ่านแล้ว 7 คน
11 สรุปผลการจัดโครงการ ICT สัญจร ครั้งที่ 1 (ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง) 3 May 2018 สำนักคอมพิวเตอร์ เจนจิรา วิศพันธ์ 17/05/2561 เปิดอ่านแล้ว 7 คน
12 สรุปผลการจัดโครงการ ICT สัญจร ครั้งที่ 2 (คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา) 25 May 2018 สำนักคอมพิวเตอร์ เจนจิรา วิศพันธ์ 26/06/2561 เปิดอ่านแล้ว 1 คน
13 ICT สัญจร #2 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา-25 May 2018 สำนักคอมพิวเตอร์ เจนจิรา วิศพันธ์ 26/06/2561 เปิดอ่านแล้ว 1 คน
14 ICT สัญจร #3 ฝ่าบริหารวิทยาเขตพัทลุง-20 June 2018 สำนักคอมพิวเตอร์ เจนจิรา วิศพันธ์ 26/06/2561 เปิดอ่านแล้ว 1 คน
15 การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ : อ.เรืองชัย สำนักคอมพิวเตอร์ เจนจิรา วิศพันธ์ 26/06/2561 เปิดอ่านแล้ว 1 คน