หน้าแรก | สำนักคอมพิวเตอร์
TSU LINK : มหาวิทยาลัยทักษิณ | วิทยาเขตพัทลุง | ระบบสารสนเทศ

การจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์

Knowledge Management System Computer Center

K-Procedure

 
Search
# K-Procedure Topic
1 การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (พนักงาน) เจนจิรา วิศพันธ์ 06/09/2559 เปิดอ่านแล้ว 147 คน
2 การเบิกเงินสวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่ม เจนจิรา วิศพันธ์ 09/09/2559 เปิดอ่านแล้ว 78 คน
3 การขอซื้อพัสดุ/แจ้งซ่อมพัสดุ เจนจิรา วิศพันธ์ 04/10/2559 เปิดอ่านแล้ว 61 คน
4 การขอเบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เจนจิรา วิศพันธ์ 12/10/2559 เปิดอ่านแล้ว 54 คน
5 การขอยืมเงิน เจนจิรา วิศพันธ์ 12/10/2559 เปิดอ่านแล้ว 35 คน
6 การขอหนังสือรับรอง เจนจิรา วิศพันธ์ 21/10/2559 เปิดอ่านแล้ว 47 คน