หน้าแรก | สำนักคอมพิวเตอร์
TSU LINK : มหาวิทยาลัยทักษิณ | วิทยาเขตพัทลุง | ระบบสารสนเทศ

การจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์

Knowledge Management System Computer Center

Media Clipping

 
Search
# Article Name Author Year Page Content File Reference Link
1 เหลียวหน้าแลหลัง แนวโน้มการรักษาความปลอดภัยระบบไอที ปี 2559 2559 30-34 CAT MAGAZINE Vol:14 NO.43 Year 2016 (January-March)
2 10 อันดับเทคโนโลยีร้อนแรงแห่งปี 2016 2559 28-29 CAT MAGAZINE Vol:14 NO.43 Year 2016 (January-March)