หน้าแรก | สำนักคอมพิวเตอร์
TSU LINK : มหาวิทยาลัยทักษิณ | วิทยาเขตพัทลุง | ระบบสารสนเทศ

การจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์

Knowledge Management System Computer Center

OPL (One Point Lesson)

 
Search

ปีการศึกษา 2559


# เรื่อง ปีการศึกษา
1 แบบบันทึกข้อความ เจนจิรา วิศพันธ์ 13/09/2559 เปิดอ่านแล้ว 107 คน 2559
2 ระบบจัดการแผนปฏิบัติการ เจนจิรา วิศพันธ์ 13/09/2559 เปิดอ่านแล้ว 62 คน 2559
3 TSU Microsoft DreamSpark เจนจิรา วิศพันธ์ 13/09/2559 เปิดอ่านแล้ว 63 คน 2559
4 TSU Google Apps for Education เจนจิรา วิศพันธ์ 13/09/2559 เปิดอ่านแล้ว 54 คน 2559
5 TSU eduroam เจนจิรา วิศพันธ์ 15/09/2559 เปิดอ่านแล้ว 34 คน 2559